Archive

Emisiune nouă la Apollonia TV

Titlul Proiectului: “Desegregarea Romilor prin Aplicarea, Gestionarea şi Operaționalizarea Măsurilor de includere și de Reducere a Excluziunii Sociale aplicând Tactici Integrate”, Cod MySMIS 102788 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman Axa Prioritară 4 – Incluziunea

Read More