Proprietari și acționari

APOLLONIA TV

 

APOLLONIA TV aparţine Universităţii „Apollonia” din Iaşi, CUI: 26203254.

INFORMATII DESPRE PROPRIETARUL POSTULUI DE TELEVIZIUNE

Denumirea, statutul juridic şi sediul social:
Universitatea „Apollonia” din Iaşi, instituţie de învăţământ superior, persoana juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, cu sediul în Iaşi, str. Păcurari, nr. 11. (Statut juridic- carta şi lege)

 

Numele reprezentantului legal:
Prof. univ. dr. Vasile Burlui în calitate preşedinte şi unic acţionar.

 

Numele persoanei responsabile de conducerea societăţii şi ale celor care îşi asumă, în principal, responsabilitatea editorială:
Şef lucr. dr. Laura Romila

 

Coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de poştă electronică şi a site-ului de internet unde poate fi contacta rapid, direct şi eficient:
www.apolloniatv.ro, email: apolloniatv2015@gmail.com , [email protected]

 

Lista publicaţiilor editate de persoana juridică respectivă şi lista celorlalte servicii de programe pe care le asigură.
Radio Apollonia – https://apolloniaradio.ro/
InfoApollonia – https://www.infoapollonia.ro/

 

Organismele de reglementare competente – Consiliul National al Audiovizualului –www.cna.ro / email:[email protected]

 

Licenţa Audiovizuală emisă de Consiliul Naţional al Audiovizualului – Nr. TV-C 724.3/05 mai 2015-, cu Decizie de autorizare audiovizuală Nr. 2001.0-3/24 septembrie 2015 – eliberate la 12 ianuarie 2023 cu zona de difuzare naţională.

 

Postul de televiziune APOLLONIA TV poate fi receptionat:
– pe reţeaua operatorului de cablu VODAFONE pe întreg teritorul României.
– pe reţeaua operatorului de cablu ORANGE pe întreg teritorul României.
– pe reţeaua operatorului de cablu NEXTGEN pe întreg teritorul României.

– pe reţeaua operatorului de cablu UPLINK pe întreg teritorul Republicii Moldova.

 

Postul de televiziune Apollonia TV este transmis în sistem atât analog cât şi digital.

Abonaţii care recepţionează în sistem digital trebuie să adauge înca un cablu de conectare între receiver şi televizor, trecerea de pe analog pe digital făcându-se cu ajutorul telecomenzii asemănator trecerii de pe TV pe VIDEO sau invers.